استخدام مهندس نقشه بردار در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت
استخدام نقشه بردار در شرکت مهندسان مشاور نقش ترسیم میلاد از هرمزگان
تهران منطقه ۶، یوسف اباد
حقوق ثابت از 15,000,000 تومان تا 20,000,000 تومان
پروژه‌ای