استخدام تعدادی نقاش ماهر ساختمان در مشهد
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت