استخدام 11 عنوان شغلی در یک شرکت پتروشیمی در خوزستان
مشخص نشده
۷۹ روز قبل
خوزستان
تمام وقت کارآموزی
استخدام آتش نشان در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۲۲۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت
استخدام آتش نشان و راننده جرثقیل و لیفتراک در مشهد
مشخص نشده
۲۶۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت