استخدام فلزکار با بیمه، سرویس، پاداش در برق آسان تبریز در تبریز
آذربایجان شرقی
حقوق ثابت از 3,500,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت