ارسال آسان
استخدام کارشناس پشتیبانی امور مشتریان با بیمه و پاداش در ایرانیکارت
۳۵ دقیقه قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان جدید
ارسال آسان
استخدام call center با بیمه، پاداش در اعزام دانشجو صباپلن در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، سنایی
تمام وقت
استخدام منشی (کال سنتر) در مطب زیبایی راما در تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، اوین
تمام وقت
ارسال آسان جدید
استخدام کارشناس ارتباط با مشتری با حقوق تا 10 میلیون تومان، پاداش در تهران
۲ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 6,500,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان جدید
استخدام کارشناس ارتباط با مشتریان با حقوق تا 10 میلیون تومان، بیمه در البرز
البرز کرج، منطقه ۵، مهرویلا غربی
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان