ارسال آسان
استخدام کارشناس امور مهاجرت در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مترجم فرم زن با پاداش در یک دارالترجمه رسمی در تهران
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم در مجموعه ترجمیک در تهران
۴۲ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان
تمام وقت دورکاری
استخدام مترجم در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۶ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام مترجم در یک شرکت معتبر در قم
مشخص نشده
۶۶ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام مذاکره کننده بین المللی به زبان غیر از انگلیسی در تهران
مشخص نشده
۷۳ روز قبل
تهران
حقوق ثابت تا 9,000,000 تومان
تمام وقت