ارسال آسان
استخدام مسئول لجستیک و ترابری با بیمه و پاداش در کارخانه صادق تجارت وحید
۱ روز قبل
تهران شهرک صنعتی شمس آباد
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 7,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر برنامه ریزی و کنترل لجستیک در شرکت سریع ترابر ماهان در تهران
تهران منطقه ۹، فتح
حقوق ثابت از 20,000,000 تومان تا 25,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس لجستیک با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۸، شهرک امام خمینی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مدیر برنامه ریزی و کنترل لجستیک با حقوق 25 تا 30 میلیون در تهران
تهران منطقه ۹، فتح
حقوق ثابت از 25,000,000 تومان تا 30,000,000 تومان
تمام وقت