استخدام بسابکار طلا و جواهر با حقوق تا 12 میلیون و بیمه در شرکت زمردی
۸ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مونتاژ کار طلاسازی در مریس گالری در تهران
مشخص نشده
۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام پوستکار و پرداختکار با بیمه در یک کارگاه طلاسازی در تهران
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
تمام وقت
استخدام مخراجکار ماهر در یک کارگاه مخراجی در تهران
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت
استخدام جوشکار حرفه ای لیزر در کارگاه طلاسازی مریس گالری در تهران
مشخص نشده
۴۷ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، بازار
تمام وقت
استخدام طلاساز (طراح بسابکار) با بیمه در یک طلاسازی معتبر در تهران
مشخص نشده
۶۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت