استخدام مربی گلیم گبه و قالی بافی در یک مرکز توانبخشی کم توانان ذهنی/ فارس
مشخص نشده
۸ روز قبل
فارس
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 3,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام آقا جهت کار در قالی بافی در قم
مشخص نشده
۳۱۱ روز قبل
قم
تمام وقت
استخدام آقا جهت کار در کارگاه قالیبافی در تبریز
مشخص نشده
۳۱۹ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت
استخدام قالی باف در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۲۳ روز قبل
تهران
پروژه‌ای دورکاری