اعطای نمایندگی فروش کارت تخفیف در خراسان رضوی
مشخص نشده
۳۶۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
اعطای نمایندگی فروش کارت تخفیف در مازندران
مشخص نشده
۳۶۲ روز قبل
مازندران
تمام وقت
اعطای نمایندگی یک شرکت بیمه ای معتبر در لرستان
مشخص نشده
۶۲۷ روز قبل
لرستان
تمام وقت پاره وقت