ارسال آسان
استخدام بسته بند در شرکت گاندو تجارت در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام بسته بند در یک کارگاه تولید و بسته بندی در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۸، مجیدیه
تمام وقت پاره وقت