استخدام استادکار قناد خشک کار در زنجان
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام ترکار در قنادی کارامل در زنجان
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام خشک کار ماهر و ترکار ماهر و بردست در مشهد
مشخص نشده
۲۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شیرینی پز با بیمه، حقوق تا 8 تومان در بوتیک هتل حنا در تهران
۴۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت