استخدام نیروی خدماتی - آبدارچی با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۹، فتح
تمام وقت
استخدام خدمات (نظافتچی) با بیمه و سنوات در سرزمین فکربازیا در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت 5,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارمند تشریفات با حقوق تا 8 میلیون و بیمه تکمیلی در مجموعه آقای نخ
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۶، میدان ولیعصر
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام نیروی خدمات در مدرسه دخترانه علوی در تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۱۱، جمال زاده
تمام وقت
استخدام نظافتچی با بیمه، بیمه تکمیلی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۴ دقیقه قبل
تهران منطقه ۶، دانشگاه تهران
تمام وقت
ارسال آسان