ارسال آسان
استخدام تکنسین دارویی با بیمه، بیمه تکمیلی در بیمارستان تریتا در تهران
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۲۲، دریاچه شهدای خلیج فارس
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام تکنسین داروخانه در داروخانه دکتر خرازی در تهران
مشخص نشده
چند دقیقه قبل
تهران منطقه ۲۲، آبشار تهران
تمام وقت
استخدام تکنسین دارویی داروخانه بیمارستان در تهران
مشخص نشده
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، شاهین
تمام وقت
استخدام تکنسین داروخانه با بیمه و پاداش در داروخانه شبانه روزی شفق در تهران
تهران منطقه ۱۷، وصفنارد
حقوق ثابت از 7,000,000 تومان تا 8,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام نسخه پیچ (تکنسین دارویی) با بیمه در داروخانه دکتر قهرمانی در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۰، امام خمینی(ره)
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام تکنسین داروخانه در داروخانه دکتر رضایی در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۲، شهر آرا
تمام وقت
استخدام تکنسین داروخانه در داروخانه دانا در تهران
۵ روز قبل
تهران منطقه ۸، هفت حوض
تمام وقت پاره وقت
استخدام تکنسین دارویی با بیمه در یک داروخانه شبانه روزی در تهران
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران منطقه ۱، نیاوران
پاره وقت