استخدام تکنسین فنی با بیمه در کارخانه قفل رجبی در کمالشهر
مشخص نشده
۴۷ دقیقه قبل
البرز کمالشهر
تمام وقت
ارسال آسان جدید