ارسال آسان
استخدام تایپیست با بیمه در یک شرکت معتبر در عباس آباد
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت
استخدام تایپیست در مرکز تایپ آوا در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام تایپیست در مرکز تایپ آوا در تهران
مشخص نشده
۱۶ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام تایپیست حرفه ای در فروشگاه های سراسری ساختمان کالا در تهران
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت
استخدام تایپیست در مرکز تایپ آوا در تهران
مشخص نشده
۴۵ روز قبل
تهران منطقه ۵، کوی فردوس
پاره وقت پروژه‌ای دورکاری