استخدام مسئول فنی دامپزشکی با بیمه، بیمه تکمیلی و سرویس در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران شهرک صنعتی شمس آباد
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام دامپزشک در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، توحید
حقوق ثابت از 4,000,000 تومان تا 5,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
ارسال آسان
استخدام مسئول فنی دامپزشکی در یک شرکت معتبر در محدوده میرداماد
مشخص نشده
۳ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
تمام وقت
استخدام دکتر دامپزشک در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۷ روز قبل
تهران منطقه ۲، شهر آرا
تمام وقت
استخدام نماینده علمی فروش با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در تهران
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام دکتر دامپزشک در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
تهران منطقه ۲، شهر آرا
تمام وقت
استخدام دامپزشک در یک شرکت معتبر در قزوین
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
قزوین
تمام وقت