در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام نیرو جهت سقف کاذب و کناف در زنجان
مشخص نشده
۲۹ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام کارگر جهت کناف کاری در زنجان
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار کناف در همدان
مشخص نشده
۶۶ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار کناف در همدان
مشخص نشده
۷۹ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام کناف کار و نصاب جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۱۲۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار کناف در همدان
مشخص نشده
۱۳۳ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام شاگرد نیمه ماهر کناف جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۱۳۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام نیروی جوان جهت اجرای کناف در مشهد
مشخص نشده
۱۵۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کناف کار نیمه ماهر و ساده در مشهد
مشخص نشده
۱۹۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام همکار جهت کار در کنافکاری در زنجان
مشخص نشده
۲۰۳ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت کار در صنعت کناف در زنجان
مشخص نشده
۲۲۵ روز قبل
زنجان
تمام وقت
استخدام نیرو جهت اجرای کناف با حقوق عالی در مشهد
مشخص نشده
۲۳۳ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت