ارسال آسان
استخدام مهندس معماری در گروه معماری اورست در مشهد
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام معمار فاز 2 کار مسلط به 3D و رویت در سرو آزاد تهران
مشخص نشده
۲ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۲، سرو آزاد
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مهندس معماری با حقوق تا ۱۲ میلیون در بانیان استدیو در تهران
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۱، اقدسیه
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام طراح 3D کار در مول هاوس در تهران
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام طراح و آنالیزور کابینت از البرز
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
البرز
تمام وقت
استخدام معمار 3D کار در هفت اقلیم بارو در شهرک راه آهن تهران
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۲۲، شهرک راه آهن
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
ارسال آسان جدید
استخدام معمار 3Dکار با حقوق تا 15 میلیون در جهان شهر البرز
البرز کرج، منطقه ۸، جهان شهر
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مهندس معمار در استودیو معماری دال در محدوده پونک تهران
مشخص نشده
۸ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، پونک شمالی
تمام وقت