ارسال آسان
استخدام مامور سرشماری با بیمه در شرکت EMRC در یزد
۳ ساعت قبل
یزد
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام مامور سرشماری با بیمه در شرکت EMRC در آذربایجان شرقی
۱ روز قبل
آذربایجان شرقی
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام مامور سرشماری با بیمه در شرکت EMRC در اصفهان
۱ روز قبل
اصفهان
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
ارسال آسان
استخدام آمارگر میدانی در شرکت EMRC در ونک
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
تمام وقت
استخدام آمارگر میدانی در شرکت EMRC در ونک
۱۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
تمام وقت
استخدام مامور سرشماری در شرکت EMRC در تهران
۲۹ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام مامور سرشماری در شرکت EMRC در تهران
۴۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام آمارگر (ساختمان) با حقوق 12 تومان در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، شهرک غرب
حقوق ثابت 12,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام آمارگر با بیمه، پاداش در شرکت EMRC در تهران
۴۷ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام آمارگر (ساختمان) در یک شرکت معتبر در البرز
مشخص نشده
۶۱ روز قبل
البرز
حقوق ثابت 12,000,000 تومان
تمام وقت پاره وقت
استخدام آمارگر برای ساختمان در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۷۵ روز قبل
تهران منطقه ۲، دریا
تمام وقت پاره وقت
استخدام آمارگیر با امکان افزایش درآمد در شرکت EMRC در تهران
۱۵۸ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام آمارگر با بیمه در یک شرکت معتبر در کرمان
مشخص نشده
۱۵۹ روز قبل
کرمان
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام آمارگر داروخانه ها در EMRC در تهران
۱۶۷ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
تمام وقت پاره وقت