استخدام پارکبان با حقوق 6 میلیون، بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران منطقه ۳، جردن
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام پارکبان جهت همکاری در همدان
مشخص نشده
۱۴ روز قبل
همدان
تمام وقت
استخدام پارکبان با حقوق 4 میلیون در رویان برگر در مازندران
مشخص نشده
۹۵ روز قبل
مازندران
حقوق ثابت 4,000,000 تومان
تمام وقت