استخدام آرایشگر مردانه در یک مجموعه در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۹، استاد معین
تمام وقت
استخدام وردست آرایشگر و کارآموز در تهران
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام آرایشگر ماهر آقا در تهران
مشخص نشده
۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام آرایشگر مردانه در یک مجموعه در تهران
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
تهران منطقه ۹، استاد معین
تمام وقت
استخدام آرایشگر آقا ماهر جهت کار در تهران
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
تهران
تمام وقت