استخدام مدیر روابط عمومی با بیمه و پاداش در یک رستوران معتبر در مشهد
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
تمام وقت