استخدام راننده با وانت شخصی با حقوق تا 15 میلیون و بیمه در شرکت تک پخش دی
۵ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام راننده با ماشین نیسان با حقوق 12میلیون تومان در شرکت نامی پخش/تهران
مشخص نشده
۶ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت 12,000,000 تومان
تمام وقت