استخدام اپراتور ماشین آلات چاپ با بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش در تهران
مشخص نشده
۳۵ دقیقه قبل
تهران منطقه ۲۱، شهرک استقلال
تمام وقت
استخدام اپراتور چاپ در یک چاپخانه معتبر در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
استخدام اپراتور دستگاه چاپ دیجیتال و ریسو با بیمه در یک موسسه چاپ دیجیتال
مشخص نشده
۱۰ روز قبل
تهران منطقه ۶، ایرانشهر
تمام وقت پاره وقت
استخدام اپراتور چاپ ملخی با بیمه، بیمه تکمیلی، پاداش و سرویس در اصفهان
۲۳ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت