استخدام کارگر خدمات با پاداش،حقوق تا 7 میلیون در پارس آزمای طب در تهران
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، جنت آباد جنوبی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام آبدارچی با بیمه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۹، فتح
تمام وقت