ارسال آسان
استخدام متصدی پذیرش با حقوق 9 تا 10 میلیون، بیمه و پاداش در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران منطقه ۵، سازمان آب
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول پذیرش با بیمه و پاداش در یک هتل معتبر در مشهد
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
خراسان رضوی
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 6,500,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مسئول پذیرش در هتل رزیدانس رامتین در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام رزروشن باشگاه ورزشی در موسسه آرمان و شایان ایرانیان در تهران
تهران منطقه ۵، کوی مهران
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس پذیرش هتل با بیمه در هتل آپارتمان وزرا در تهران
۱۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، گاندی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,500,000 تومان
تمام وقت