ارسال آسان
استخدام کارمند بیمه در بیمه دی در جهاد
مشخص نشده
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۶، جهاد
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارمند بیمه جهت کار در درمانگاه شبانه روزی در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۴، شیان و لویزان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس ارزیابی خسارت اسناد دارویی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۷، عباس آباد
تمام وقت پاره وقت
ارسال آسان
استخدام کارشناس خسارت درمان در ازکی در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، توانیر
تمام وقت
استخدام کارمند اداری (صدور و پشتیبانی) در کارگزاری رسمی بیمه کد 1693- تهران
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
تهران منطقه ۶، فاطمی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارمند بیمه در بیمه دی در جهاد
مشخص نشده
۱۸ روز قبل
تهران منطقه ۶، جهاد
تمام وقت
استخدام کارمند بیمه در تهران
مشخص نشده
۴۶ روز قبل
تهران منطقه ۲، گیشا
تمام وقت