ارسال آسان
استخدام کارشناس دیتا و هوش تجاری در شرکت شیما کفش در تهران
۱ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۲، بهارستان
تمام وقت
استخدام کارشناس BI (هوش تجاری) با بیمه و بیمه تکمیلی در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۷، بهار
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس BI در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
تهران منطقه ۷، نیلوفر
تمام وقت
استخدام کارشناس BI در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
تهران منطقه ۷، نیلوفر
تمام وقت