استخدام لیزر کار کفش (تولید صنعتی) با بیمه در شرکت چرم مریم وطن در شهر قدس
۱۹ روز قبل
تهران شهر قدس
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام چرخکار ماهر کیف دوز جهت کار در کرج
مشخص نشده
۵۰ روز قبل
البرز
تمام وقت
استخدام چرخکار جهت کار در کیف دوزی در مشهد
مشخص نشده
۷۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت