استخدام تعدادی نیروی صافکار در مشهد
مشخص نشده
۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام 2نفر نیروی استاد کار صافکار در مشهد
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام صافکار pdr در مرکز لمس جادویی در کرج
مشخص نشده
۴۱ روز قبل
البرز کرج، منطقه ۵، گلزار
تمام وقت