استخدام نانوا با بیمه، پاداش و حقوق تا 12 میلیون در کارگاه نان شهداد/اصفهان
۶ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام 1 نفر نیروی شاطر در مشهد
مشخص نشده
۴۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام شاطر نانوایی جهت کار در تربیت حیدریه
مشخص نشده
۹۶ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت