استخدام مربی ورزشی در مجموعه سیکس پالس در کرج
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
البرز کرج، منطقه ۸، جهان شهر
تمام وقت پاره وقت
استخدام مربی ورزشی در مجموعه ایکس بادی تیارا در تهران
مشخص نشده
۵ روز قبل
تهران منطقه ۱، فرمانیه
تمام وقت پاره وقت
استخدام مربی ورزشی با بیمه در اینشیپ بادی در تهران
مشخص نشده
۱۱ روز قبل
تهران منطقه ۱، فرمانیه
تمام وقت
استخدام مربی حرکات اصلاحی و آب درمانی در مرکز تندرستی هارمونی در تهران
مشخص نشده
۱۷ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام اپراتور دستگاه های ورزشی در منزل با حقوق تا9 تومان در هلدینگ سینوهه
مشخص نشده
۱۹ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مربی ورزشی با بیمه در شرکت اینشیپ بادی در البرز
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
البرز
تمام وقت پاره وقت
استخدام مربی حرکات اصلاحی و آب درمانی در مرکز تندرستی هارمونی در تهران
مشخص نشده
۳۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مربی ورزشی در ایکس بادی تیارا در تهران
مشخص نشده
۳۴ روز قبل
تهران منطقه ۱، فرمانیه
تمام وقت پاره وقت
استخدام مربی حرکات اصلاحی و آب درمانی در مرکز تندرستی هارمونی در تهران
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
تهران منطقه ۳، میرداماد
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مربی ورزشی در مجموعه سیکس پالس در نارمک
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
تهران منطقه ۸، نارمک
پاره وقت