استخدام رویه کوب مبلمان راحتی جهت کار در مشهد
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب مبل سلطنتی با اجرت بالا در مشهد
مشخص نشده
۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب مبل ماهر و نیمه ماهر در مشهد
مشخص نشده
۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام رویه کوب ماهر و نیمه ماهر مبل راحتی در مشهد
مشخص نشده
۲۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت