استخدام قصاب در برگر 1358 در تهران
۱ روز قبل
تهران منطقه ۲، برق آلستوم(ستارخان)
تمام وقت
استخدام قصاب ماهر جهت همکاری در مشهد
مشخص نشده
۵۰ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام تعدادی قصاب ماهر در تهران
مشخص نشده
۷۲ روز قبل
تهران
تمام وقت
استخدام قصاب و تکه کار مرغ جهت کار در مغازه در مشهد
مشخص نشده
۷۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت