ارسال آسان جدید
استخدام کارشناس پذیرش تحصیلی در سازمان مهاجرتی ونوس ایرجی در تهران
مشخص نشده
۹ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام کارشناس امور مهاجرت در تهران
مشخص نشده
۹ روز قبل
تهران
تمام وقت