استخدام مونتاژ کار تابلو برق صنعتی با بیمه، بیمه تکمیلی و پاداش در تبریز
آذربایجان شرقی
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت