ارسال آسان
استخدام کارشناس آموزش با بیمه، پاداش و عیدی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۳، اختیاریه
پاره وقت
استخدام مترجم فرانسه در موسسه ایران ترکیه در تهران
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم زبان فرانسه در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۲ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت دورکاری
استخدام مترجم فرانسه در موسسه ایران ترکیه در تهران
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام کارشناس امور مهاجرت در تهران
مشخص نشده
۱۱۹ روز قبل
تهران
تمام وقت