ارسال آسان
استخدام طراح طلا و جواهرات در مجموعه طلای بهادریان در تهران
۳ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۲، فردوسی
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 10,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با حقوق تا 7 تومان در یک مجموعه در تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 7,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با حقوق تا 9 میلیون در یک دفتر طراحی در تهران
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
تهران منطقه ۱۲، پامنار
حقوق ثابت تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با حقوق 8 تا 15 میلیون و بیمه تکمیلی در شرکت زمردی
۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۱۳ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با حقوق 8 تا 15 میلیون و بیمه تکمیلی در شرکت زمردی
۱۳ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با حقوق تا 9 میلیون در یک دفتر طراحی در تهران
مشخص نشده
۲۶ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، پامنار
حقوق ثابت تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر در یک مجموعه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۰ روز قبل
تهران منطقه ۱۲، سنگلج
تمام وقت
استخدام 4 عنوان شغلی در کارگاه طلاسازی باران در تهران
مشخص نشده
۳۵ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام طراح طلا و جواهر در یک شرکت معتبر در یزد
مشخص نشده
۳۶ روز قبل
یزد
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام طراح طلا و جواهر با حقوق 8 تا 15 میلیون و بیمه تکمیلی در شرکت زمردی
۳۹ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 8,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت