استخدام مترجم فرم زن با پاداش در یک دارالترجمه رسمی در تهران
مشخص نشده
۹ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای دورکاری
استخدام مترجم در شرکت نام آوران پی پارس در تهران
۳۵ روز قبل
تهران منطقه ۳، قلهک
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای
استخدام مذاکره کننده بین المللی به زبان غیر از انگلیسی در تهران
مشخص نشده
۶۹ روز قبل
تهران
حقوق ثابت تا 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مترجم روسی در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۷۸ روز قبل
تهران منطقه ۶، بهجت آباد
پاره وقت دورکاری
استخدام مذاکره کننده به زبان خارجی (غیر از انگلیسی) در تهران
مشخص نشده
۷۸ روز قبل
تهران
حقوق ثابت 9,000,000 تومان
تمام وقت