استخدام جوشکار CO2 یا ورقکار و پرسکار در مشهد
مشخص نشده
۴ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام کارگر پرسکار ساده با بیمه در یک مجموعه معتبر در تهرانپارس شرقی
مشخص نشده
۶ روز قبل
تهران منطقه ۴، تهرانپارس شرقی
تمام وقت
استخدام پرس کار در یک شرکت معتبر در اصفهان
مشخص نشده
۷ روز قبل
اصفهان
تمام وقت