در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام مدیر داخلی مسلط به امور هتل و تالار در مشهد
مشخص نشده
۱۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۴۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیریت آقا جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۱۹۹ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر آقا جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۲۱۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر با سابقه جهت هتل آپارتمان در مشهد
مشخص نشده
۲۲۸ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی هتل آقا در یک هتل در خراسان رضوی
مشخص نشده
۲۳۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت