استخدام مدیر داخلی جهت کار در هتل 4 ستاره در مشهد
مشخص نشده
۱۵ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی مسلط به امور هتل و تالار در مشهد
مشخص نشده
۱۶۷ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت
استخدام مدیر داخلی جهت کار در هتل در مشهد
مشخص نشده
۲۰۲ روز قبل
خراسان رضوی
تمام وقت