استخدام دکترای فیزیوتراپ در کلینیک تن تاپ در غرب تهران
مشخص نشده
۴ ساعت قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت
استخدام فیزیوتراپ در مرکز تندرستی هارمونی در تهران
مشخص نشده
۵۲ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 6,000,000 تومان تا 8,000,000 تومان
پاره وقت
استخدام فیزیوتراپیست در یک مرکز سالمندان در تهران
مشخص نشده
۶۷ روز قبل
تهران منطقه ۳، ونک
حقوق ثابت از 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام مسئول فنی با حقوق 9 تومان در یک مرکز سالمندان در تهران
مشخص نشده
۷۹ روز قبل
تهران
حقوق ثابت 9,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام فیزیوتراپیست با بیمه در یک مجموعه در اسلامشهر
مشخص نشده
۱۰۱ روز قبل
تهران اسلامشهر
تمام وقت