استخدام خبرنگار اقتصادی با بیمه، پاداش در یک سایت خبری در تهران
مشخص نشده
۱ روز قبل
تهران منطقه ۶، آرژانتین
تمام وقت
استخدام خبرنگار در امید مهام سبکی نو در اصفهان
۱۷ روز قبل
اصفهان
حقوق ثابت تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام 6 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر در قم
مشخص نشده
۵۱ روز قبل
قم
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام چپ چین درآمد تا 10 میلیون در حوزه پایگاه خبری و لایف استایل
مشخص نشده
۵۳ روز قبل
تهران منطقه ۶، یوسف اباد
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام روزنامه نگار در یک شرکت معتبر در تهران
مشخص نشده
۷۶ روز قبل
تهران منطقه ۶، فاطمی
تمام وقت پروژه‌ای دورکاری