استخدام وردست برشکار در کارگاه تولیدی پوشاک فلورشاپ در رباط کریم
۴ ساعت قبل
تهران رباط کریم
حقوق ثابت 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان جدید
استخدام برشکار پوشاک با حقوق 10 تا 12 میلیون، بیمه و بیمه تکمیلی در شهر قدس
۴ ساعت قبل
تهران شهر قدس
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام برشکار پوشاک با حقوق 10 تا 12 میلیون، بیمه و بیمه تکمیلی در شهر قدس
۸ ساعت قبل
تهران شهر قدس
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام برشکار پوشاک زنانه با حقوق 12 تا 15 میلیون و بیمه در رباط کریم
۶ روز قبل
تهران رباط کریم
حقوق ثابت از 12,000,000 تومان تا 15,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام وردست برشکار در فلورشاپ در کارگاه تولیدی پوشاک فلورشاپ در رباط کریم
۱۳ روز قبل
تهران رباط کریم
حقوق ثابت از 5,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام برشکار پوشاک با بیمه و حقوق 10 تا 12 میلیون در بادی اسپینر در تهران
۲۱ روز قبل
تهران
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام برشکار پوشاک با حقوق 10 تا 12 میلیون، بیمه و بیمه تکمیلی در شهر قدس
۲۴ روز قبل
تهران شهر قدس
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت
استخدام برشکار پوشاک با حقوق 10 تا 12 میلیون، بیمه و بیمه تکمیلی در شهر قدس
۳۵ روز قبل
تهران شهر قدس
حقوق ثابت از 10,000,000 تومان تا 12,000,000 تومان
تمام وقت