ارسال آسان جدید
ارسال آسان
استخدام مدیر محصول در یک شرکت معتبر تولیدی در اصفهان
مشخص نشده
۵ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مهندس کشاورزی با بیمه و بیمه تکمیلی در شرکت داروئی زردبند در دزفول
۷ ساعت قبل
خوزستان
حقوق ثابت از 4,500,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مهندس کشاورزی و کارشناس فروش در اصفهان
مشخص نشده
۹ ساعت قبل
اصفهان
تمام وقت
ارسال آسان
استخدام مهندس کشاورزی با بیمه، پاداش و پورسانت در شرکت گل استایل در اصفهان
۱۲ ساعت قبل
اصفهان
حقوق ثابت از 2,500,000 تومان تا 5,500,000 تومان
تمام وقت پاره وقت