تست هوش هیجانی بار-آن-BAR-ON-EQ

۵ مقیاس اصلی بار-آن

شروع آزمون

تست روانشناسی هوش هیجانی بار-آن چیست؟

آزمونی است برای سنجش میزان هوش هیجانی شما در ۱۵ مقیاس قابل ارزیابی، هوش هیجانی نقش بسزایی در موفقیت شغلی و زندگی شخصی همه انسان‌ها دارد.

این آزمون در واقع استعدادهای شما را در مواجهه با فشار‌های محیطی می‌سنجد.

شکل گیری پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن (EQ-i):

پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن که برای اولین بار در سال ۱۹۸۰ ساخته شد دارای ۱۳۳ سوال بود که نخستین پرسشنامه معتبر فرافرهنگی جهت ارزشیابی هوش هیجانی می‌باشد.

این آزمون در سال ۱۹۹۷ مورد تجدید نظر قرار گرفت. این تجدید نظر را که توسط مولف روی ۳۸۳۱ نفر (۴۸.۸% مرد و ۵۱.۲% زن) از ۶ کشور مختلف اجرا و در آمریکای شمالی هنجاریابی شد. پاسخ‌ها از طریق تحلیل عاملی بررسی شد و در نهایت یک مقیاس کلی برای EQ و ۵ مقیاس ترکیبی و ۱۵ خرده مقیاس تدوین گردید.

حال این تست شامل ۹۰ سوال برای پاسخ‌گویی می‌باشد و از نمره‌ی نتیجه کلی بیانگر EQ «هوش هیجانی» شما می‌باشد.

بار-آن هوش هیجانی را اینگونه تعریف می‌کند:

«یک دسته از مهارت‌ها، استعدادها و توانایی‌های غیر شناختی که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با فشار‌ها و اقتضاهای محیطی افزایش می‌دهد.»

دقت هوش هیجانی بار-آن:

هوش هیجانی بار-آن در مجامع بین المللی مورد بررسی قرار گرفته که نشان می‌دهد، این تست هوش هیجانی از اعتبار مناسبی برخوردار است.

آیا هوش هیجانی هر فرد ثابت است؟

هوش هیجانی و مهارت‌های هیجانی طی زمان رشد می‌کنند، طی زندگی تغییر می‌کنند و می‌توان با آموزش و برنامه‌های اصلاحی مانند تکنیک‌های درمانی آن را بهبود بخشید.

مقیاس‌های هوش هیجانی بار-آن به چه شکل است؟

بار-آن ۱۵ مولفه هوش هیجانی را در ۱۵ خرده مقیاس در پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن معرفی کرده است که هریک از این ۱۵ مقیاس در یکی از ۵ دسته‌بندی توانایی رفتاری زیر قرار می‌گیرند:

 1. مهارت‌های فردی و شناخت فردی: خودآگاهی هیجانی، ابراز وجود یا قاطعیت، احترام به خود، خود شکوفایی، استقلال
 2. مهارت‌های درک دیگران: همدلی، روابط با دیگران، مسئولیت پذیری
 3. سازگاری، مدیریت و انطباق پذیری: حل مسئله، واقعیت آزمایی، انعطاف پذیری
 4. مدیریت استرس و هیجان: تحمل استرس، کنترل محرک خارجی
 5. خلق عمومی و تاثیرگذاری اجتماعی: شادکامی، خوش بینی

روش اجرا و نمره گذاری:

پرسشنامه از نوع زمان آزاد است ولی معمولا بین ۲۰ تا ۲۵ دقیقه زمان جهت پاسخگویی نیاز دارد.

از آنجا که گزینه‌ها به روش مقیاس درجه بندی لیکرت (کاملا موافقم، موافقم، تا حدودی، مخالفم، کاملا مخالفم) تهیه شده است نمره گذاری در سوال‌های مثبت از یک به پنج و در سوال های منفی (معکوس) از پنج به یک نمره گذاری می‌شود.

نمره کل هر مقیاس برابر با مجموع نمرات هر یک از سوال‌های آن مقیاس و نمره کل برابر با مجموع نمرات ۱۵ مقیاس می‌باشد.

وضعیت شرکت کننده:

نمره بیشتر نشان‌گر موقعیت بهتر فرد در آن مقیاس یا در کل آزمون می‌باشد‌.

این پرسشنامه دارای جمله‌هایی است که شما با پاسخ دادن به آنها، احساس، طرز فکر و نحوه رفتارتان را در موقعیت‌ها و زمان‌های مختلف توصیف می‌کنید . هر سوال دارای پنج جواب است:

۱.کاملاً موافقم ۲.موافقم ۳.تاحدودی ۴.مخالفم ۵.کاملاً مخالفم

 

دستورالعمل:

پاسخ درست یا غلط یا خوب و بد وجود ندارد، توجه داشته باشید به جملات پاسخی دهید که واقعاً بیانگر حال شما است نه آن چیزی که دوست دارید باشید.
این آزمون محدودیت زمانی ندارد اما بهتر است سریع پاسخ دهید.

شروع آزمون

سوالات متداول
ای استخدام

از تجربیات دیگران استفاده کنید!

مطالعه تجربیات شرکت کنندگان آزمون‌های استخدامی سازمان‌های مختلف در دوره های گذشته می تواند نقش بسزایی در قبولی شما در سازمان مورد نظر داشته باشد.

۱ نظر برای تست هوش هیجانی بار-آن-BAR-ON-EQ

 • ح
  حسن
  ۲ خرداد ۱۴۰۲، ۱۴:۱۷
  خوب

  لطفا سوالات و نظرات خود را بیان کنید

  ثبت پاسخ