در حال حاضر هیچ آگهی فعالی برای این جستجو یافت نشده است.
برای دریافت آگهی به محض انتشار اینجا کلیک کنید
استخدام مدلینگ در یک مجموعه تولید پوشاک زنانه در تهران
مشخص نشده
۳۹ روز قبل
تهران
پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی
استخدام کارمند اداری در پروژه آموزش دوگانه شغلی ایران و آلمان در تهران
مشخص نشده
۱۰۷ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت کارآموزی
استخدام سفالگر خانم در کارگاه چینود در تهران
مشخص نشده
۱۸۱ روز قبل
تهران
تمام وقت کارآموزی
استخدام مدرس منبت در آموزشگاه معتبر در تهران
مشخص نشده
۳۹۴ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام طراح سه بعدی چهره و طراح سه بعدی در تهران
۴۰۳ روز قبل
تهران
تمام وقت پاره وقت پروژه‌ای کارآموزی دورکاری
استخدام مدرس منبت در آموزشگاه معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۱۲ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی دورکاری
استخدام مدرس منبت در آموزشگاه معتبر در تهران
مشخص نشده
۴۳۱ روز قبل
تهران
پاره وقت کارآموزی دورکاری