استخدام نگهبان از تهران و مرکزی جهت شهرک صنعتی مامونیه(ساوه)
استخدام نگهبان و حراست در شرکت میراب در شهرک صنعتی شمس آباد
استخدام نگهبان در هایپر مصالح و خدمات ساختمانی درجاده قدیم کرج
استخدام کارمند امنیت (انتظامات)،کارمند امنیت(کنترل ترافیک)
استخدام مدیر فروش،نگهبان،نیروی خدماتی در گروه پوشاک بارس
استخدام حراست در یک مجموعه درمانی _ زیبایی معتبر
استخدام نگهبان در مدرسه دولتی تطبیقی و بین الملل
استخدام نگهبان با سابقه کار حراست در شرکت ماکسیم - تهران
استخدام نگهبان در تهران و مرکزی شهر مامونیه(ساوه)
استخدام نیروی حفاظت فیزیکی آقا در تهران
استخدام نیروی خانم وآقا جهت نگهبانی در مجتمع تجاری- اداری
استخدام انتظامات آقا در یک شرکت معتبر در تهران
استخدام مسئول حراست در شرکت جهان خودرو قائم در تهران
استخدام نیروی خانم وآقا جهت نگهبانی در مجتمع تجاری- اداری
استخدام انتظامات،کنترلر،کارتکس در یک فروشگاه زنجیره ای معتبر
استخدام مامور انتظامات آقا در شرکت مپصا در تهران
استخدام انباردار،کارگرخدمات،کارمندحراست/تهران،کرج،متل قو
استخدام کارمند بخش حراست در شرکت بین المللی ماکسیم
استخدام نگهبان شب آقا در شرکت حلوا شکری عقاب در تهران
استخدام حراست در شرکت بازرگانی آرمان نام آرا در تهران