استخدام کارمند آشنا به زبان انگلیسی در دالیز تجارت خلیج فارس در تهران
تهران منطقه ۶، فاطمی
حقوق ثابت از 5,000,000 تومان تا 6,000,000 تومان
تمام وقت
ارسال آسان جدید